ZDROWIE

Lorem ipsum dolor sit amet

Lubin jest miejscem, gdzie opieka zdrowotna jest na bardzo wysokim poziomie.

Podstawowa opieka zdrowotna powinna odgrywać kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, stanowiąc miejsce gromadzenia podstawowych informacji na temat pacjentów i ich problemów zdrowotnych oraz koordynacji procesu opieki nad pacjentami.

Lubin jest miejscem, gdzie opieka zdrowotna jest na bardzo wysokim poziomie. Miasto przyciąga pacjentów z całego regionu.
Znajdują się tutaj szpitale:
- Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ul. Bema,
- Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. (należące do KGHM) przy ul. Skłodowskiej-Curie.
- Szpital Specjalistyczny Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus Sp. zo.o., przy ul. Leśnej,
- Cuprum-Med Sp. z o.o. przy ul. Skłodowskiej-Curie

Szpitale mają wysoko wyspecjalizowany i wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski oraz najwyższej klasy sprzęt medyczny pozwalający wykonywać skomplikowane badania lekarskie. Liczne przychodnie nowoczesna stacja pogotowia ratunkowego, dzięki tej inwestycji skraca się czas dojazdu do pacjentow

Na terenie Lubina działają:
- Dom Dziennego Pobytu „Senior” - dom świadczy pomoc w zakresie: terapii zajęciowej (grupowej i indywidualnej), działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ekologicznej, zdrowotnej i edukacyjnej, a także w zakresie żywienia. Z usług placówki korzystają osoby starsze, które chcą aktywnie spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać kontakty,
- Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny – placówka dysponuje 35 miejscami dla dzieci do 18. roku życia. Podopieczni mogą być dowożeni do placówki samochodem w pełni dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
- Koło Lubińskie – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, które prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn (w tym schronisko z usługami opiekuńczymi), ogrzewalnię i noclegownię,
- Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono” – m.in. zadania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- Stowarzyszenie PAX – m.in. dystrybucja żywności i odzieży dla osób najbardziej potrzebujących,
- Poradnia Rodzinna im. św. Joanny Beretta Molla (jednostka organizacyjna diecezji legnickiej) –m.in. działania na rzecz rodzin osób uzależnionych,
- Parafia pw. św. Jana Bosko – prowadzi jadłodajnię,
- Centrum Formacji Rodziny – m.in. zadania na rzecz osób uzależnionych

ODKRYJ LUBIN