TRANSPORT I EKOLOGIA

Lorem ipsum dolor sit amet

Nagłówek

Jako jedno z nielicznych miast średniej wielkości w Polsce ma obwodnicowy układ dróg pozwalający na odciążenie centrum przez ruch tranzytowy i zmniejszenie korków w całym mieście.

Infrastruktura drogowa uzupełniana jest o liczne parkingi, które zintegrowane są przede wszystkim z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowo-usługowymi oraz innymi obiektami handlowymi.

Poprzez drogi krajowe nr 36 i 94 lub drogą ekspresową S3 i autostradą A4 Lubin ma bardzo korzystne połączenie drogowe również ze stolicą Dolnego Śląska Wrocławiem – około godziny jazdy samochodem.

Niezmiennie od 2013 roku w naszym mieście funkcjonuje darmowa komunikacja miejska dla wszystkich bez wyjątku. Z jednej strony duża oszczędność, z drugiej ekologia – to dwa główne czynniki, dla których ponad połowa wszystkich autobusów obsługujących Lubińskie Przewozy Pasażerskie, zasilana jest gazem CNG. Wzrost liczby osób korzystających z darmowej komunikacji miejskiej przekłada się bezpośrednio na znaczne zmniejszenie emisji spalin, co jest jednym z założeń realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej miasta.

Mieszkańcy miasta mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji „Lubińskie Przewozy Pasażerskie”, która znacząco ułatwia poruszanie się dzięki m.in. wyszukiwaniu najbliższych przystanków na podstawie położenia urządzenia, wyszukiwania przystanków po nazwie, wyświetlania przejazdów na wybranym przystanku, czy też wyświetlania rozkładu jazdy dla wybranego przystanku. Ponadto dzięki nadzorowi GPS odnotowano wzrost punktualności kursujących autobusów.

Kolej jest najszybszym, najbezpieczniejszym i najpewniejszym środkiem komunikacji. Podróżowanie pociągiem jest też dużo tańsze niż autem, do tego można jednocześnie pracować, czytać, dzwonić i nie trzeba szukać miejsca do parkowania. Miasto Lubin posiada szeroką siatkę kolejowych połączeń międzymiastowych. Zaledwie w 20 minut dojedziesz do Legnicy, 50 minut do Wrocławia, 30 minut do Głogowa. Z Lubina bezpośrednio dojedziesz także do Berlina, Budapesztu czy nad polskie morze.

Dbając o bezpieczeństwo na drogach miasto zdobyło dofinansowanie i systematycznie montuje nowe sygnalizacje świetlne oraz tzw. przejścia aktywne. Po przebudowie, gdy do przejścia zbliża się pieszy lub przechodzi przez pasy, kierowca zostaje uprzedzony o tym przez migające światła. W przejściach dla pieszych instalowane są czujniki ruchu. Oprócz zsynchronizowanych aktywnych punktowych elementów, które świecą od strony nadjeżdżającego auta światłem pomarańczowym, od strony pieszego pojawia się białe światło, co dodatkowo doświetla przejście.

Modernizacja oświetlenia ulicznego jest projektem, który miasto realizuje dzięki dużemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska. Lubin pozyskał w sumie blisko 21,66 mln zł, co pozwoliło na wymianę 2 862 lamp. Kolejne blisko 300 dodatkowych opraw świetlnych miasto sfinansowało z własnego budżetu. Oprócz tego inwestycja objęła budowę około 100 kilometrów nowych linii kablowych i postawienie ponad 2 tysięcy nowych słupów.

Niezmiennie od 2001 roku w Lubinie z okazji Dzień bez Samochodu organizowany jest zwykły-niezwykły rajd rowerowy. Ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach.

W skład systemu transportowego wchodzi lotnisko zlokalizowane w odległości 2,5 km od centrum Lubina, które jest siedzibą Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Lotnisko ma jeden asfaltowy pas startowy z drogami kołowania 1000 m na 30 m z oświetleniem CALVERT i PAPI na kierunku 310. Może przyjmować każdy samolot, który w instrukcji użytkowania ma dopuszczony pas do lądowania i startu o długości 1000 m. Obsługuje loty GA – prywatne. Dzięki dwóm drogom dojazdowym jest dobrze skomunikowane z miastem. Spełnia warunki lotniska międzynarodowego i jest dostępne dla statków powietrznych zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej. Lotnisko to istotny element infrastruktury komunikacyjnej w regionie zapewniający obsługę ruchu małymi statkami powietrznymi. Ma potencjał do dalszego rozwoju.

Priorytetowym zadaniem miasta Lubin jest dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

ODKRYJ LUBIN