EDUKACJA

Lorem ipsum dolor sit amet

Wpływ na funkcjonowanie całej społeczności
ma dostęp do opieki żłobkowej

Swobodny dostęp do żłobków umożliwia podjęcie zatrudnienia przez rodziców i może wpłynąć na wzrost aktywności zawodowej, szczególnie wśród kobiet.

W 2019 r. na wniosek Prezydenta Miasta Lubina została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy. Ustalona wysokość dotacji celowej z budżetu miasta wyniosła 650 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku oraz 550 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

Potencjał społeczny i gospodarczy buduje się m.in. poprzez wzmacnianie potencjału w zakresie dostępu do edukacji i to już od wieku przedszkolnego dziecka.

Na terenie Lubina funkcjonuje 13 miejskich przedszkoli w tym dwa z oddziałami integracyjnymi oraz 7 przedszkoli niepublicznychNa terenie Lubina funkcjonuje 9 szkół podstawowych prowadzone przez gminę miejską Lubin oraz 4 szkoły podstawowe zarejestrowane przez prezydenta miasta, prowadzone przez osoby fizyczne bądź prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Od 1 września 2021 r. swoją działalność rozpoczęła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin. Szkoli piłkarki i piłkarzy ręcznych, piłkarzy nożnych, lekkoatletów oraz łyżwiarzy szybkich. Sportowcy korzystają z pełnowymiarowej hali do piłki ręcznej, boisk do piłki nożnej Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie oraz basenów RCS.

Uczniowie spoza miasta Lubina korzystają z zakwaterowania w bursie i internacie. Obiekty szkolne, sportowe (hala i basen) oraz bursa znajdują się bliskim sąsiedztwie, co ułatwia codzienne funkcjonowanie.

Jak wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, uczniowie uczęszczający do szkół zlokalizowanych na terenie Lubina osiągnęli średnie wyniki z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego również powyżej średniej dla Dolnego Śląska.Dla prawidłowego funkcjonowania rynku pracy istotne jest również szkolnictwo zawodowe. Na terenie Lubina funkcjonuje pięć takich szkół. W Lubinie z uwagi na specyfikację miasta dominują kursy z obszaru górniczego. Kształceni są również m.in. elektrycy operatorzy maszyn budowlanych, spawalnicy, a także specjaliści ds. kadr czy księgowości.

W mieście poza szkołami zawodowymi funkcjonują licea i technika. Do szkół ponadpodstawowych w Lubinie pozwalających uzyskać wykształcenie średnie, zaliczamy 6 takich szkół, w tym Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin.

ODKRYJ LUBIN